Wykładowcy

o. Bertold Dąbkowski OCD
Sopot

Dyrektor Instytutu

  • Wstęp do duchowości: mądrość filozoficzna - rok A
  • Wstęp do duchowości: mądrość teologiczna - rok B
  • Wstęp do duchowości: mądrość mistyczna  - rok C

o. Wojciech Ciak OCD
Warszawa

  • Życie i nauczanie Św. Jana od Krzyża - rok A
  • Życie i nauczanie Św. Teresy od Jezusa - rok B

o. Robert Marciniak OCD
Warszawa

  • Wstęp biblijny do duchowości - rok A i B

o. Krzysztof Jarosz OCD
Gorzędziej

  • Ćwiczenia - rok A, B i C

o. Krzysztof Pawłowski OCD
Poznań

Dyrektor Instytutu

  • Życie i nauczanie Św. Teresy od Dzieciątka Jezus (z Lisieux)  - rok C

ks. dr Marcin Puziak
Bydgoszcz

  • Historia duchowości - rok A, B i C

Skip to content