Zasady przyjęcia do Studium Duchowości

Jak się zapisać?

Aby wziąć udział w wykładach, należy zgłosić swój udział. Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń w wybrany sposób:


Jakie informacje należy podać?

Prosimy w wiadomości podać następujące informacje:

  • imię i nazwisko
  • adres
  • data i miejsce urodzenia
  • e-mail
  • telefon
  • decyzję, czy chcemy studiować jako słuchacz regularny czy jako wolny. Wolni słuchacze nie zdają egzaminów i nie otrzymują żadnego zaświadczenia o ukończeniu kursu.
  • informację o zdobytym wykształceniu (podstawowe / średnie / wyższe)

Każde zgłoszenie potwierdzamy taką drogą, jaką nadeszło. Nie można tego jednak uczynić telefonicznie lub SMS-em. Nie przyjmujemy połączeń od numerów zastrzeżonych.

Zachęcamy do studium jako słuchacz regularny! Sprawdzenie zdobytej wiedzy upewnia w niej.


Do kiedy trwa rekrutacja?

Zgłoszenia prosimy nadsyłać od 1. lipca do 30 października. Na zgłoszenia z okresu wakacji letnich odpowiemy we wrześniu lub wcześniej.


Jaki jest koszt zajęć?

Czesne wynosi 200 zł na semestr (jeden rok wykładowy obejmuje dwa semestry). Prosimy nie wpłacać pieniędzy na konto klasztoru bez uzgodnienia z dyrekcją instytutu.


Kiedy i gdzie odbywają się zajęcia?

Wykłady odbywają się w co drugą środę, gościnnie w budynku szkoły Lokomotywa przy ulicy Jana z Kolna 35 (zobacz mapkę) w Sopocie.